Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2013

kochalemanneiniekochamichuj

ej nie wiem czy piję dzisiaj

znaczy pewnie tak bo jestem nieszczęśliwy

— zawsze
kochalemanneiniekochamichuj
9808 301a 420
Reposted fromliczbapi liczbapi viahelpmeimhungry helpmeimhungry
kochalemanneiniekochamichuj

-Okropne, nie?

-Co?

-To krępujące milczenie. Czemu ględzenie o bzdetach uważamy za wyraz nieskrępowania?

-Nie wiem. To dobre pytanie.

-Po tym można poznać kogoś wyjątkowego. Kiedy można zamknąć ryj i wspólnie sobie pomilczeć.

kochalemanneiniekochamichuj
1902 b11c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatoolong toolong

January 01 2013

kochalemanneiniekochamichuj
godzina 3:28. nie przestaję o Tobie myśleć.
Kiwnąłbyś palcem, a byłabym Twoja.
— autocytat.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacytaty cytaty
kochalemanneiniekochamichuj
8320 7a0d 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaunmadebeds unmadebeds
kochalemanneiniekochamichuj

chitoasetonamida:

suits suits suits omg I lahve this. 

(Source: suitdup, via rarekuma)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaanimeacid animeacid
kochalemanneiniekochamichuj
2222 da78 420
Reposted fromrisky risky viahelpmeimhungry helpmeimhungry

December 31 2012

kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
Reposted fromcouples couples
kochalemanneiniekochamichuj
kochalemanneiniekochamichuj
5059 0da2 420
Reposted fromvertige vertige viahelpmeimhungry helpmeimhungry
kochalemanneiniekochamichuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl